Nu blommar berget

Nu blommar berget som en brud helt klädd i vitt. Först är det sipporna, vitsipporna som i stora mattor täcker marken. Och följer du doften av vitlök, så kommer du till Ramslöken. Runt Munkängarna är det tidvis lika mycket bilar som blommor.
Våren är den tid då berget blommar ut. Inte bara det du ser utan det är då som den specialel atmosfären känns. Man får sån lust av att vara på Kinnekulle. Lust att skapa, filma, fota eller måla. Eller också bara lust för en picnic. Fram med korgarna, målarstaffliet och kameran.
Nu börjar det.

Blommor och bin vid Munkängarna
Blommor och bin vid Munkängarna

Lugnets tid….

Nu har hösten färgprakt gått över i mörkrets och stillhetens tid på kullen. Naturen vilar och människorna drar sig inomhus. Men det finns en puls kvar, veckornas stillhet går under helgerna över i stilla promenader och vandringar i ett landskap helt olikt sommarens.
Och aktiviteter pågår hela året, alltid nån utställning eller marknad på gång.
Hösten och vintern är en fin tid. I väntan på våren.

Hamnen Råbäck
Råbäcks Hamn i Vinterskrud

Kinnekulle – unik kulturplats i Europa

På Kinnekulle finns en unik mångfald av värdefull natur och massor av sällsynta växter och djur. Att besöka Kinnekulle är en upplevelse som brukar följa de flesta resten av livet. Och det blir ofta ett resmål som man återkommer till, år efter år. Mångfalden i naturen är så stor. Till exempel på Kinnekulles västsida där det finns ett av  Europas vackraste och mest värdefulla ekområden med ca 1500 grova ekar.
En ek är inte bara en ek, de här ekarna är lika ovanliga som noshörningar och tigrar.

På Kinnekulle går naturen och kulturen hand i hand. Överallt på berget har den vackra natur som vi ser skapats genom gamla tiders markanvändning. Månghundraårigt brukande, bergets geologiska uppbyggnad och dagens skötsel är det som skapar Kinnekulles utseende idag.

Det finns idag arton naturreservat på kullen, där varje reservat har särskilda planer för hur markerna ska skötas så att de höga naturvärdena ska behållas. Det fantastiska är att du är välkommen att besöka naturen och vid varje reservat finns informationstavlor och ofta foldrar utgivna av Länstyrelsen där det står ut om det unika för just det reservatet. Stigar och promenadvägar är utmärkta med skyltar och på kartor.

Njut, se och lyssna på naturen. Den är Europa-unik.

Den stiliga infarten till Trolmen
Den stiliga infarten till Trolmen