Kultur

Utsiktstornet längst uppe på Kinnekulle ger en magnifik utsikt över platåbergens landskap åt ena hållet och innanhavet Vänern åt det andra. Kullen är fylld av kulturupplevelser. Från dåtid till nutid och inte minst framtid.
Medeltida kyrkor av kalksten och de världsunika liljestenarna fångar besökarna med sin mytiska bildvärld. Utställningar, hantverksbutiker och några unika muséer ger dig nya intryck. Kultur har olika skepnader. Det kan vara konst, skulpturer och musik. Men det är också hur människor umgås, pratar och hur det outtalade orden i samtalen spelar in.