Natur

Lövskogar som katedraler, trolska tallskogar, långa klapperstenstränder, vackra hedmarker, höga vattenfall, mytiska grottor. Ingenstans kan man se geologins tidsåldrar så spännande med årmiljonerna som en öppen bok i det stora kalkbrottet. Även djuren trivs att ströva i de arton naturreservaten, och det ni, det är tätast i Europa, ingenstans finns så många naturtyper på så liten yta.

"Tremänningarna"
“Tremänningarna”

Det finns vandringsleder över hela kullen. Och det är lätt att gå, du kan ta en promenad genom en lövskogskatedral i lågskor och finkläder, men också vandra flera dagar med kängor över stock, sten och vattenfall med ryggsäck och tält. Du kan gå mjuka barrstigar i tät granskog, eller genom ett gammalt kalkbrottslandskap med strapatsrika klättringar upp och ner.
Förutom kartor med stigar som finns för varje naturreservat, så har sidan “Vandra på Kinnekulle” väldigt bra vandringsinformation.
Vill du vandra tillsammans med andra, fixar “Vandrarklubben Lundsbrunn mils och halvmilsvandringar med egna sträckningar som klubbens medlemmar gör.