Kinnekulle – unik kulturplats i Europa

På Kinnekulle finns en unik mångfald av värdefull natur och massor av sällsynta växter och djur. Att besöka Kinnekulle är en upplevelse som brukar följa de flesta resten av livet. Och det blir ofta ett resmål som man återkommer till, år efter år. Mångfalden i naturen är så stor. Till exempel på Kinnekulles västsida där det finns ett av  Europas vackraste och mest värdefulla ekområden med ca 1500 grova ekar.
En ek är inte bara en ek, de här ekarna är lika ovanliga som noshörningar och tigrar.

På Kinnekulle går naturen och kulturen hand i hand. Överallt på berget har den vackra natur som vi ser skapats genom gamla tiders markanvändning. Månghundraårigt brukande, bergets geologiska uppbyggnad och dagens skötsel är det som skapar Kinnekulles utseende idag.

Det finns idag arton naturreservat på kullen, där varje reservat har särskilda planer för hur markerna ska skötas så att de höga naturvärdena ska behållas. Det fantastiska är att du är välkommen att besöka naturen och vid varje reservat finns informationstavlor och ofta foldrar utgivna av Länstyrelsen där det står ut om det unika för just det reservatet. Stigar och promenadvägar är utmärkta med skyltar och på kartor.

Njut, se och lyssna på naturen. Den är Europa-unik.

Den stiliga infarten till Trolmen
Den stiliga infarten till Trolmen