Lugnets tid….

Nu har hösten färgprakt gått över i mörkrets och stillhetens tid på kullen. Naturen vilar och människorna drar sig inomhus. Men det finns en puls kvar, veckornas stillhet går under helgerna över i stilla promenader och vandringar i ett landskap helt olikt sommarens.
Och aktiviteter pågår hela året, alltid nån utställning eller marknad på gång.
Hösten och vintern är en fin tid. I väntan på våren.

Hamnen Råbäck
Råbäcks Hamn i Vinterskrud