Kyrkorna

Det finns åtta kyrkor och ett kapell på Kinnekulle. Husaby, Österplana, Medelplana, Västerplana, Forshem, Fullösa, Kinne-Vedum, Kestad och Hönsäters Kapell.

Husaby är kanske den mest kända.

Kyrkan utmärks av sitt torn eller s.k. västverk i romansk stil som är unikt i Sverige. Västverket med ett rektangulärt mittornet som flankeras av två smäckra rundtorn är inspirerat av Karolingisk arkitektur. Tornet fungerade i likhet med de flesta tidiga medeltidsbyggnader av sten som försvarsverk. Jämför artikeln om Bjälbo kyrka.

Den första kyrkan var troligen en stavkyrka som restes efter Olof Skötkonungs dop på Kungsgårdens mark. Under tidigt 1100-tal uppfördes stentornet vid stavkyrkans västra gavel. Något senare under samma århundrade ersattes den ursprungliga kyrkan av det nuvarande långhuset i sten med kor och absid. Vid samma tid påbyggdes tornet.

De två gravar i form av två stora stenkistor, som än i dag återfinns framför kyrkans huvudport sägs tillhöra Olof Skötkonung och biskop Unni, men huruvida det stämmer eller ej är omöjligt att fastslå (biskopens grav är dock fastslagen som biskopsgrav[3]).

Kyrkans insida är stämningsfull, med takmålningar från kyrkans tidigaste dagar, och tämligen färggrann i gröna och röda färger trots att väldigt lite ljus slipper in. Väggarna är också mycket höga för en relativt liten kyrka, vilket understryker hur viktig Husaby kyrka var.

Vid flera tillfällen har kyrkan härjats av bränder. År 1566 under Nordiska sjuårskriget drog bl.a danska trupper härjande fram och försökte bränna ned kyrkan.